Solicitare de informaţii

Întreprinderile care intenționează să înregistreze o substanță (nouă) care nu beneficiază de regim tranzitoriu sau o substanță (existentă) care beneficiază de regim tranzitoriu, dar pe care nu au preînregistrat-o, au obligația să adreseze agenției ECHA solicitarea de informații dacă s-a mai depus vreo cerere de înregistrare pentru aceeași substanță.

De asemenea, ECHA trebuie informată prin solicitare de informații de informațiile suplimentare de care este nevoie pentru actualizarea unei înregistrări ca urmare a creșterii intervalului cantitativ. Dacă însă pentru actualizarea unei înregistrări nu sunt necesare informații suplimentare, atunci nu trebuie depusă o solicitare de informații.

Întreprinderile care intenționează să înregistreze o substanță care beneficiază de regim tranzitoriu sunt încurajate să verifice dacă mai pot încă preînregistra substanța și beneficia de termenele de înregistrare prelungite.

Dosarul de solicitare de informații

Pentru a depune o solicitare de informații, potențialii solicitanți ai înregistrării trebuie să pregătească un dosar electronic de solicitare de informații. La întocmirea dosarului trebuie acordată atenție deosebită informațiilor despre identitatea substanței. Informațiile trebuie să descrie clar substanța produsă sau importată.

Solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să aștepte rezultatul solicitării de informațiiînainte de a transmite dosarele de înregistrare sau de a începe eventuale teste pe animale vertebrate. ECHA verifică identitatea substanței pentru a identifica întreprinderile care au înregistrat sau solicitat informații despre aceeași substanță și îi pune în legătură unii cu alții pentru a face schimb de date și a depune o înregistrare comună. ECHA prezintă întreprinderii care solicită informațiile și o listă cu rezumatele (detaliate) ale studiilor disponibile în ECHA. 

Informațiile transmise în scopul solicitării de informații nu vor fi publicate.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)