Evaluare

ECHA și statele membre evaluează informațiile transmise de întreprinderi pentru a examina calitatea dosarelor de înregistrare și a propunerilor de testare. Evaluarea urmărește să clarifice dacă o anumită substanță reprezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu.

Evaluarea prevăzută de REACH vizează trei domenii diferite:

  • Examinarea propunerilor de testare transmise de solicitanții înregistrării
  • Verificarea conformității dosarelor transmise de solicitanții înregistrării
  • Evaluarea substanțelor

După efectuarea evaluării, solicitanților înregistrării li se poate cere să transmită informații suplimentare privind substanța.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)