Evaluare

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

În conformitate cu articolul 54 din Regulamentul REACH, până la data de 28 februarie a fiecărui an, ECHA trebuie să publice un raport privind progresele înregistrate în anul calendaristic anterior cu privire la obligaţiile sale în legătură cu evaluarea. ECHA trebuie, în mod specific, să includă în aceste rapoarte recomandări adresate potenţialilor solicitanţi ai înregistrărilor, pentru a încuraja îmbunătăţirea calităţii viitoarelor înregistrări.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)