Sari la continut
Sari la continut

Progrese la evaluare

În conformitate cu articolul 54 din REACH, ECHA are obligația ca, până la data de 28 februarie a fiecărui an, să prezinte un raport privind progresele obținute în evaluarea dosarelor și a substanțelor. Raportul trebuie să conțină o descriere cantitativă a rezultatelor obținute. Descrierea impactului acestora, împreună cu linkuri către Strategia integrată de reglementare a ECHA vor fi incluse în raportul privind aplicarea strategiei, care urmează a fi publicat în aprilie.

Progrese generale în perioada 2009-2018

Din 2009 până în prezent, în cele trei procese de evaluare – verificarea conformității, examinarea propunerilor de testare și evaluarea substanțelor –, ECHA a emis 2 271 de decizii care au inclus 5 669 de solicitări de informații.

Proces de evaluare Decizii adoptate Solicitări de informații Solicitări de informații pe domenii
      Anexa I
(incl. RSC, RDS, PBT)
Anexa VI 
(incl. SID, C&E)
Proprietăți fizico-chimice Mediu Sănătate umană
Verificarea conformității 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Examinarea propunerilor de testare 936 1 836 N/A N/A 139 564 1 133
Evaluarea substanțelor* 142 613 254 21 36 106 184
TOTAL 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

RSC: raport de securitate chimică; RDS: rezumat detaliat al studiului; PBT: persistent, bioacumulativ și toxic; SID: identificarea substanței; C&E: clasificare și etichetare * Procesul de evaluare a substanțelor a început în 2012.

Categories Display


Route: .live2