Pregătirea unei propuneri de restricționare

Un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei Europene, poate propune restricționări în cazul în care constată că riscurile rezultate din producerea, introducerea pe piață (inclusiv importuri) sau utilizarea unei substanțe trebuie abordate la nivelul întregii Uniuni. De asemenea, ECHA poate propune o restricționare cu privire la articolele care conțin substanțe aflate pe lista de autorizare (anexa XIV).

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)