Operatori

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Principalii operatori implicaţi în procedura de evaluare sunt:

Image

 

Solicitanţii înregistrării

 

Poate acţiona în calitate de solicitant al înregistrării orice persoană fizică sau juridică stabilită în Spaţiul Economic European (SEE), care produce sau importă o substanţă în SEE în cantităţi de cel puţin o tonă pe an sau care a fost desemnată reprezentant unic, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul REACH.

REACH le impune solicitanţilor înregistrării obligaţia de a prezenta informaţii referitoare la proprietăţile intrinseci ale unei substanţe. Informaţiile solicitate pentru fiecare substanţă depind de cantitatea produsă sau importată; cu cât cantitatea este mai mare, cu atât trebuie transmise mai multe informaţii. Transmiterea include un dosar tehnic şi, pentru substanţe produse sau importate în cantităţi de cel puţin 10 tone pe an, un raport de securitate chimică.
Image

 

Terţii

 

Terţii sunt cetăţeni, organizaţii, comunităţi academice, companii sau autorităţi, alţii decât solicitanţii înregistrării. Ei pot furniza informaţii cu privire la propunerile de testare care implică animale vertebrate.

 
Image

ECHA

Secretariatul

Secretariatul ECHA sprijină comitetele şi forumul oferind în mod eficient şi transparent servicii optime de ordin ştiinţific, tehnic şi normativ.


Comitetul statelor membre (CSM)

Sarcina Comitetului statelor membre este aceea de a încerca să ajungă la un acord unanim asupra proiectelor de decizie de evaluare ale ECHA pentru care statele membre au propus modificări. Aceste proiecte de decizie sunt discutate şi convenite de Comitetul statelor membre în cadrul reuniunilor sale sau, alternativ, se poate încerca să se ajungă la un acord prin procedura scrisă.

 

Odată ce Comitetul statelor membre a ajuns la un acord, ECHA finalizează decizia şi o comunică solicitantului înregistrării. Dacă nu se poate ajunge la un acord unanim, chestiunea este înaintată Comisiei Europene în vederea unei decizii.

 
Image

 

Statele membre

 

Autorităţile competente ale statelor membre pot să formuleze observaţii şi să propună modificări la proiectele de decizie ale ECHA.

De asemenea, ele pot propune substanţe în vederea evaluării.
Statele membre vor efectua această evaluare pentru a clarifica orice risc potenţial prezentat de substanţe pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu. Se pot solicita informaţii suplimentare printr-o decizie a ECHA.


În egală măsură, statele membre pot să impună anumite acţiuni la nivel naţional în ceea ce priveşte substanţele sau solicitanţii înregistrării sau să iniţieze adoptarea unor măsuri de administrare a riscului la nivelul UE (de exemplu, limite de expunere profesională, restricţii la nivelul UE, clasificare şi etichetare armonizată la nivelul UE).

Image

 

Comisia Europeană

 

Statele membre trebuie să susţină în mod unanim toate deciziile de evaluare adoptate de ECHA. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord unanim, Comisia Europeană trebuie să elaboreze proiectul de decizie care va fi adoptat prin procedura comitetelor.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)