Sari la continut
Sari la continut

Recomandare de includere în lista de autorizare

Recomandare de includere în lista de autorizare

ECHA evaluează în mod regulat substanțele din lista substanțelor candidate pentru a stabili priorități pentru substanțele care ar trebui incluse în lista de autorizare. Stabilirea priorităților se bazează pe informații privind proprietățile intrinseci, utilizarea dispersivă larg răspândită sau volumele mari care se încadrează în domeniul de aplicare a obligației de autorizare. ECHA lansează o consultare publică de 90 de zile ca parte a procesului.

Proiectul de recomandare include, între altele, următoarele informații:

  • Data expirării, de la care este interzisă introducerea pe piață și utilizarea substanței, cu excepția cazului în care se emite o autorizație sau dacă utilizarea respectivă este exceptată de la autorizare;
  • Ultimul termen de depunere a cererii până la care trebuie primite cererile în cazul în care solicitantul dorește să continue să introducă pe piață sau să utilizeze substanța după data expirării;
  • Termenele de revizuire pentru anumite utilizări, dacă există;
  • Utilizările exceptate de la obligația autorizării, dacă există.

Comitetul statelor membre își întocmește avizul privind proiectul de recomandare luând în considerare observațiile care au fost primite în cursul consultării publice.

Avizul comitetului și observațiile primite în timpul consultării publice vor sprijini ECHA în procesul de finalizare a recomandării. Recomandarea ECHA este transmisă Comisiei Europene, care va lua decizia de includere a substanțelor în lista de autorizare.

Exceptări

Există anumite exceptări generale de la obligația de autorizare. În afară de exceptările generale, ECHA poate propune exceptări specifice substanței sau utilizării în cazul în care există deja alte legislații ale UE care prevăd cerințele minime pentru controlul corespunzător al riscurilor și pentru protecția sănătății umane sau a mediului.

Aceste exceptări sunt detaliate în recomandarea pe care ECHA o transmite Comisiei Europene.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1