Ce se întâmplă după evaluarea substanţei?

Dacă, după analizarea datelor disponibile şi a celor noi, statul membru care efectuează evaluarea consideră că utilizarea substanţei reprezintă un risc, acesta poate întreprinde acţiuni de monitorizare după evaluarea substanţei.

Următoarele opţiuni pot aborda motivul de îngrijorare:

  • O propunere de clasificare şi etichetare armonizate pentru substanţe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, sensibilizante pentru căile respiratorii sau cu alte efecte.
  • O propunere de a identifica substanţa ca substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC).
  •  O propunere de restricţionare a substanţei.
  • Acţiuni care depăşesc domeniul de aplicare al REACH, precum propunerea unor limite de expunere profesională la nivelul UE, măsuri naţionale sau acţiuni voluntare ale industriei.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)