Notificarea substanţelor în articole

Fabricanţii şi importatorii trebuie să transmită ECHA substanţele enumerate în lista substanţelor candidate care sunt prezente în articolele lor, dacă următoarele două condiţii sunt îndeplinite:

  • Substanţa este prezentă în articolele lor relevante într-o concentraţie de peste 0,1% din greutate.
  • Substanţa este prezentă în aceste articole relevante în cantităţi care totalizează peste 1 tonă pe an.

Societăţile trebuie să transmită notificarea în cel mult şase luni după includerea substanţei în lista substanţelor candidate.

Excepţii

Există două cazuri în care nu este necesară o notificare.

  • Fabricantul sau importatorul unui articol poate exclude expunerea oamenilor şi a mediului la substanţă în timpul condiţiilor de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil ale articolului, inclusiv eliminarea acestuia. În aceste cazuri, fabricanţii şi importatorii vor oferi instrucţiuni adecvate destinatarilor articolului.
  • Substanţa a fost deja înregistrată de un producător sau importator în UE pentru acest scop.

Referinţe juridice

Articolul 7 alineatul (2) (Regulamentul REACH)

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)