Litigii privind schimbul de date

Co-solicitanții înregistrării trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că determinarea costurilor pentru schimbul de informații se realizează în mod corect, transparent și nediscriminatoriu.

în ultimă instanță, dacă nu se ajunge la un acord, solicitantul potențial al înregistrării poate să înainteze la ECHA un litigiu privind schimbul de date. Procedura de soluționare a litigiilor privind schimbul de date este gratuită și se poate desfășura fără asistență juridică.

Când solicitanții potențiali ai înregistrării înaintează un litigiu privind schimbul de date, trebuie să furnizeze documente justificative care atestă eforturile depuse de părțile negociatoare pentru a ajunge la un acord.

Pentru a se asigura tratamentul egal și dreptul de a fi audiat, ECHA va solicita și celeilalte părți să furnizeze documente justificative.

ECHA va evalua eforturile părților de a ajunge la un acord privind punerea la dispoziție a datelor și repartizarea costurilor aferente. Această evaluare se bazează exclusiv pe negocieri, adică pe comunicarea dintre părți care poate fi documentată.

După realizarea evaluării, ECHA emite o decizie prin care fie îi permite solicitantului potențial al înregistrării să consulte datele solicitate, fie le solicită ambelor părți să continue negocierile. Versiunile neconfidențiale ale deciziilor ECHA privind litigiile sunt publicate online.

Deciziile referitoare la litigiile privind schimbul de date pot fi contestate la Camera de recurs în termen de trei luni.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)