Examinarea propunerilor de testare

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Testarea pe animale vertebrate se utilizează doar în ultimă instanţă pentru obţinerea informaţiilor care lipsesc cu privire la o substanţă şi pentru îndeplinirea cerinţelor privind informaţiile prevăzute de REACH. ECHA examinează toate propunerile pentru a verifica dacă se vor obţine date fiabile şi adecvate şi pentru a evita testarea pe animale, dacă aceasta nu este necesară.

ECHA publică fiecare propunere de testare care implică animale vertebrate şi invită terţii să prezinte informaţii sau studii valabile din punct de vedere ştiinţific care abordează substanţa şi punctele critice de evaluare în cauză şi pe care ECHA le-ar putea lua în considerare în pregătirea deciziei sale privind propunerea de testare. Informaţiile trebuie să fie prezentate în termen de 45 de zile.

Opţiunile disponibile în ceea ce priveşte proiectul de decizie sunt:

  • Acceptarea propunerii de testare
  • Acceptarea propunerii de testare cu modificări aduse condiţiilor de testare
  • Acceptarea sau respingerea propunerii de testare, cu solicitarea de a efectua unul sau mai multe teste suplimentare
  • Respingerea propunerii de testare

ECHA adoptă decizia pe baza propunerii şi a informaţiilor prezentate de terţi.

Atunci când decizia prevede oricare dintre primele trei opţiuni şi s-au prezentat mai multe propuneri de testare pentru aceeaşi substanţă, solicitanţii înregistrării trebuie să convină asupra solicitantului înregistrării care va efectua testul.

Propuneri de testare inadmisibile

Există mai multe motive pentru care examinarea unei propuneri de testare este închisă înainte de a fi trimisă autorităţilor competente ale statelor membre. Printre acestea se numără încetarea producerii sau importării de către solicitantul înregistrării, retragerea propunerilor de testare şi inadmisibilitatea.

Propunerile de testare inadmisibile sunt cele în cazul cărora REACH nu prevede o examinare a propunerii de testare. Aceste cazuri apar atunci când:

  1. propunerea abordează punctele de evaluare menţionate în anexele VII şi VIII;
  2. testarea se află deja în curs de desfăşurare sau s-a încheiat;
  3. în locul rezultatelor testării, s-a prezentat o propunere de testare în vederea abordării unei decizii anterioare adoptate de autoritatea competentă a unui stat membru, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) sau (2) din Directiva privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase (a se vedea, de asemenea, articolul 135 din Regulamentul REACH).

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)