Procedura de restricționare

intro

Restricționarea este un mijloc de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva riscurilor pe care le prezintă produsele chimice. De regulă, restricționările pot limita sau interzice producerea, introducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe.

În unele cazuri, o restricționare poate stabili condiții specifice, cum ar fi măsuri tehnice sau cerințe de etichetare.

Restricționarea poate fi aplicată oricărei substanțe ca atare, în amestec sau într-un articol. Substanța poate fi chiar una care trebuie înregistrată conform REACH.

Restricționările nu se aplică intermediarilor izolați la locul de producere, substanțelor utilizate în cercetarea și dezvoltarea științifică și substanțelor care prezintă riscuri pentru sănătatea umană doar dacă sunt utilizate în produse cosmetice.

Vizualizați diagrama

Derulați în jos