Joint submission

Toate întreprinderile care înregistrează aceeași substanță trebuie să se pună de acord asupra datelor care vor fi cuprinse în înregistrarea lor comună conform REACH. Această responsabilitate este colectivă și se aplică tuturor cosolicitanților înregistrării în egală măsură.

În practică, întreprinderile pot conveni să transmită informațiile împreună cu toți cosolicitanții sau să trimită separat informațiile sau o parte din ele dacă nu sunt de acord cu informațiile transmise în comun.

Notă: pentru substanțele înregistrate ca intermediar se aplică unele condiții speciale. A se vedea Ghidul privind schimbul de date, capitolul 6.2 „Intermediari în condiții strict controlate”.

Transmitere în comun pentru aceeași substanță.

 

 

Solicitantul membru al înregistrării

În majoritatea cazurilor, solicitanții înregistrării se pun de acord asupra conținutului dosarului de înregistrare, după care solicitantul principal transmite datele comune în numele tuturor cosolicitanților. Solicitantul principal al înregistrării le dă acces membrilor la transmiterea în comun printr-un cod de acces în REACH-IT.

 

Solicitantul membru care transmite datele parțial sau complet separat (neparticipare la transmiterea în comun a datelor)

Solicitanții înregistrării pot să transmită separat datele sau o parte din ele dacă nu sunt de acord cu selecția datelor transmise în comun, dacă datele comune sunt prea scumpe, iar ei dispun de date alternative la prețuri rezonabile, sau dacă transmiterea în comun ar duce la divulgarea unor informații comerciale confidențiale. Aceasta poartă denumirea de „neparticipare la transmiterea în comun”.

În acest caz, solicitantul principal al înregistrării le dă acces la transmiterea în comun printr-un cod de acces în REACH-IT, dar membrii își transmit propriile informații pentru efectele pentru care au ales să nu participe la transmiterea în comun. Pentru mai multe informații, consultați capitolul 6.4 din Ghidul privind schimbul de date.

Notă: dacă între cosolicitanții înregistrării există neînțelegeri privind calitatea datelor, se poate iniția o procedură de verificare specifică a conformității.

 

Solicitantul membru care nu participă la transmiterea în comun a datelor în urma unui litigiu

Dacă solicitanții nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la schimbul de date și transmiterea datelor în comun, în ultimă instanță solicitantul potențial al înregistrării poate înainta problema către ECHA sub forma unui litigiu.

ECHA evaluează cazul și îi poate acorda solicitantului permisiunea de a folosi datele respective sau pe unele dintre ele, comunicându-i și un cod de acces la transmiterea în comun. Apoi, solicitantul se poate înscrie în transmiterea în comun împreună cu ceilalți cosolicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe, bazându-se pe datele comune sau pe o parte dintre ele.

Un solicitant potențial al înregistrării poate iniția un litigiu la ECHA, ca ultimă soluție, și în cazul în care intenționează să nu participe la transmiterea în comun a datelor, dar nu își poate înregistra substanța pentru că solicitantul principal nu îi dă acces la transmiterea în comun.

ECHA evaluează cazul și poate da un cod de acces la transmiterea în comun. Solicitantul potențial se poate înscrie apoi în transmiterea în comun împreună cu ceilalți cosolicitanți ai înregistrării aceleiași substanțe, bazându-se doar pe propriile date.

 

Respectați obligația de transmitere în comun?

Se consideră că solicitanții înregistrării încalcă obligația de a efectua o transmitere comună dacă:

  • pentru aceeași substanță există una sau mai multe înregistrări (individuale) de același tip (standard sau ca intermediar în condiții strict controlate), în afara transmiterii în comun;
  • există înregistrări (individuale) multiple pentru aceeași substanță, fără nicio transmitere în comun;
  • există mai multe transmiteri în comun pentru aceeași substanță;
  • există combinații între scenariile de mai sus.

Dacă nu respectați obligația de a efectua o transmitere în comun, ECHA va contacta toți solicitanții înregistrării substanței (înscriși și neînscriși în transmiterea comună existentă), reamintindu-le despre obligația colectivă de a se pune de acord privind transmiterea în comun a datelor, și va stabili un termen până la care să se ajungă la un acord. Dacă se încalcă în continuare obligația de transmitere în comun, ECHA poate lua măsuri de reglementare, inclusiv revocarea deciziilor de înregistrare.

 

Fiți proactiv și rezolvați din proprie inițiativă problemele legate de transmiterea comună, împreună cu cosolicitanții înregistrării, înainte de a fi contactați de ECHA.

Verificați starea înregistrării dumneavoastră și situația cosolicitanților (pe pagina din REACH-IT rezervată cosolicitanților înregistrării).

  • Dacă sunteți solicitant al înregistrării neînscris într-o transmitere comună existentă, începeți să vă negociați accesul la această transmitere în comun, eventual și la datele comune.
  • Dacă v-ați înregistrat deja substanța și nu s-a format nicio transmitere în comun, începeți să negociați cu ceilalți solicitanți (individuali) în vederea formării acesteia și, eventual, a schimbului de date.
  • Dacă v-ați înscris într-o transmitere în comun, pregătiți-vă să primiți cereri de acces și de la alți solicitanți ai înregistrării. După ce aceștia își exprimă intenția de a se înscrie, trebuie să depuneți toate eforturile pentru a ajunge la un acord cu ei.

Pentru sfaturi pe această temă, consultați secțiunea privind colaborarea.

 

Ce să faceți în cazul în care nu ajungeți la un acord

Dacă nu primiți acces la transmiterea în comun existentă, în pofida eforturilor de negociere, în ultimă instanță puteți să inițiați un litigiu la ECHA. După evaluarea cazului, ECHA vă poate acorda acces la date sau la unele din ele, oferindu-vă și codul de acces la transmiterea în comun.

Informațiile despre litigii se găsesc în secțiunea referitoare la litigiile în practică.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)