Procedura de restricţionare

Un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei Europene, poate iniția procedura de restricționare atunci când acestea sunt îngrijorate că o anumită substanță prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu. De asemenea, ECHA poate propune o restricționare a articolelor care conțin substanțe aflate pe lista de autorizare (anexa XIV).

Intenția de a elabora o propunere de restricționare este făcută publică în registrul intențiilor înainte de întocmirea dosarului de propunere în sine, pentru a oferi un avertisment anticipat.

Dosarul de propunere a restricționării cuprinde informații de bază, precum identitatea substanței și justificările pentru restricționările propuse. Acesta cuprinde riscurile identificate, orice informații cu privire la alternativele la substanță și costuri, precum și beneficiile pentru mediu și sănătatea umană care rezultă din restricționare.

Dosarul trebuie să fie întocmit în conformitate cu Regulamentul REACH (anexa XV) și trebuie să fie transmis către ECHA în termen de 12 luni de la notificarea intenției de a elabora propunerea.

Avizele comitetelor

După primirea dosarului, comitetele ECHA verifică dacă propunerea respectă cerințele anexei XV. În caz afirmativ, dosarul va fi făcut public pentru consultare (cu excepția oricăror informații comerciale confidențiale). Părțile interesate pot transmite apoi observații privind restricționarea în termen de șase luni de la publicarea dosarului pe site-ul ECHA.

În termen de nouă luni de la aceeași dată a publicării, Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) al ECHA va formula un aviz cu privire la caracterul adecvat al restricționării sugerate pentru reducerea riscului pentru sănătatea umană sau pentru mediu, pe baza dosarului și a observațiilor primite pe durata consultării publice.

În același timp, Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE) elaborează un aviz referitor la impactul socio-economic al restricționării propuse, luând în considerare observațiile și analizele socio-economice prezentate de părțile interesate. Toate observațiile referitoare la proiectul de aviz al CASE trebuie prezentate în termen de 60 de zile de la publicarea sa. CASE va adopta decizia finală, luând în considerare observațiile, în termen de 12 luni de la lansarea primei consultări publice cu privire la propunerea de restricționare.

Pe lângă cele două grupuri de mai sus, Forumul autorităților responsabile de aplicare din statele membre poate oferi consiliere comitetelor cu privire la aplicarea restricționării propuse.

Decizia

Cele două avize ale comitetelor ECHA contribuie la decizia Comisiei Europene, care va avea o perspectivă echilibrată asupra riscurilor identificate și asupra beneficiilor și costurilor restricționării propuse.

În termen de trei luni de la primirea avizelor celor două comitete, Comisia va furniza un proiect de modificare a listei de restricționări din anexa XVII la Regulamentul REACH. Decizia finală este luată în cadrul procedurii comitetelor cu control, în care vor fi implicate statele membre și Parlamentul European.

Aplicarea

Din momentul adoptării restricționării, industria trebuie să o respecte. Aceasta include toți producătorii, importatorii, distribuitorii, utilizatorii din aval și comercianții cu amănuntul.

Statele membre sunt responsabile de aplicarea restricționării.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)