Informații privind substanțele restricționate

Restricționările privind substanțele, amestecurile și/sau articolele sunt stabilite în anexa XVII la Regulamentul REACH. Avizele formulate de Comitetul pentru evaluarea riscurilor și utilizate pentru analiza socio-economică furnizează justificări științifice privind propunerile de restricționare. Alte clarificări privind restricționările pot fi furnizate sub formă de întrebări și răspunsuri și în ghiduri.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)