Skip to Content
Skip to Content

Ražotāji

Ražotāji

Jūs esat ražotājs REACH regulas izpratnē, ja kā privātpersona vai uzņēmums:

  • esat reģistrēts EEZ un
  • ražojat vai ekstrahējat kādu ķīmisku vielu.

Jūs neesat ražotājs, ja:

  • jūs tikai jaucat kopā vielas maisījumos vai lietojat ķīmiskas vielas, lai ražotu izstrādājumus – tad jūs esat pakārtotais lietotājs.

Plašāka informācija par reģistrāciju ir sniegta mūsu tīmekļa vietnes lapas Reģistrācija atbalsta sadaļā un REACH 2018 lapās.

Ķīmisko vielu drošai ražošanai un apsaimniekošanai ir nepieciešama informācija un zināšanas par to īpašībām, bīstamību, lietošanas veidiem un iespējamajiem riskiem.

Jūsu pienākums ir sniegt šo informāciju iestādēm un konsultēt jūsu klientus par to, kā droši lietot ķīmiskas vielas. To galvenokārt dara reģistrācijas procesā (informācija iestādēm), kā arī nodrošinot paplašinātās drošības datu lapas jūsu klientiem un apzīmējot jūsu produktus ar atbilstošu bīstamības marķējumu. Jums arī ir pienākums nodrošināt, lai šāda informācija būtu pieejama jūsu darbiniekiem un viņu pārstāvjiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1