Vērtēšana

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Saskaņā ar REACH regulas 54. pantu katru gadu līdz 28. februārim ECHA ir jāpublicē ziņojums par iepriekšējā kalendāra gadā panākto virzību ar novērtēšanu saistīto pienākumu jomā. ECHA īpašs uzdevums ir šajos ziņojumos iekļaut ieteikumus potenciālajiem reģistrētājiem, lai sekmētu reģistrācijas dokumentāciju kvalitātes uzlabošanu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)