Testēšanas priekšlikumu pārbaude

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Testēšana, izmantojot mugurkaulniekus, ir pēdējā iespēja, lai iegūtu trūkstošo informāciju par vielu un lai varētu izpildīt REACH prasības. ECHA izpēta visus priekšlikumus, lai pārliecinātos, ka tiks saņemti ticami un atbilstīgi dati, un tiktu novērsta nevajadzīga testēšana ar dzīvniekiem.

ECHA publicē visus testēšanas priekšlikumus, kuros ir iesaistīti mugurkaulnieki, un aicina trešās personas iesniegt zinātniski derīgu informāciju vai pētījumus, kas saistīti ar attiecīgo vielu un bīstamības noteikšanas testa parametriem, kurus ECHA varētu ņemt vērā, sagatavojot lēmumu par testēšanas priekšlikumu. Šī informācija ir jāiesniedz 45 dienu laikā.

Lēmuma projekta iespējas ir šādas:

  • pieņemt testēšanas priekšlikumu;
  • pieņemt testēšanas priekšlikumu, grozot testēšanas nosacījumus;
  • pieņemt vai noraidīt testēšanas priekšlikumu, bet pieprasīt vienu vai vairākas papildu testēšanas;
  • noraidīt testēšanas priekšlikumu.
  • Rejection of the testing proposal

ECHA pieņem lēmumu, pamatojoties uz priekšlikumu un trešo personu iesniegto informāciju.

Ja lēmums ietver kādu no pirmajām trīs iespējām un par vienu un to pašu vielu ir iesniegti vairāki testēšanas priekšlikumi, reģistrētājiem ir jāvienojas par to, kurš veiks testēšanu.

Nepieņemami testēšanas priekšlikumi

Ir vairāki iemesli slēgt testēšanas priekšlikumu izskatīšanu pirms vēršanās dalībvalstu kompetentajās iestādēs. Tostarp ir gadījumi, kad reģistrētājs pārtrauc ražošanu vai importēšanu, testēšanas priekšlikums tiek atsaukts, kā arī tad, ja tas ir nepieņemams.

Nepieņemami testēšanas priekšlikumi ir tie, kuriem saskaņā ar REACH nav paredzēta testēšanas priekšlikumu izskatīšana. Tie ir gadījumi, kad:

  1. priekšlikums attiecas uz VII un VIII pielikuma parametriem;
  2. testēšana jau notiek vai ir pabeigta;
  3. attiecībā uz iepriekšējo dalībvalsts kompetentās iestādes lēmumu saskaņā ar direktīvas par bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu 16. panta 1. vai 2. punktu (skat. arī REACH 135. pantu) ir iesniegts testēšanas priekšlikums, nevis testēšanas rezultāti.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)