Datu kopīgas lietošanas strīdi

Līdzreģistrētājiem jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka informācijas kopīgas lietošanas izmaksas tiek noteiktas taisnīgi, pārredzami un nediskriminējoši.

Kā pēdējais līdzeklis — ja nav iespējams panākt vienošanos, potenciālais reģistrētājs izskatīšanai ECHA var iesniegt datu kopīgas lietošanas strīdu. Par datu kopīgas lietošanas strīdu procedūru nav jāmaksā un to var iesākt bez juridiskā atbalsta.

Kad potenciālie reģistrētāji iesniedz izskatīšanai datu kopīgas lietošanas strīdu, viņiem jāiesniedz dokumentēti pierādījumi par sarunu pušu centieniem panākt vienošanos.

Lai ievērotu līdztiesīgu attieksmi un tiesības būt uzklausītam, ECHA pieprasa arī otrai pusei nodrošināt dokumentētus pierādījumus.

ECHA novērtē abu pušu centienus panākt vienošanas par datu kopīgu lietošanu un ar to saistītajām izmaksām. Šā izvērtējuma pamatā ir tikai sarunas, proti, visa dokumentētā abu pušu sarakste.

Pēc novērtējuma ECHA pieņem lēmumu, vai nu atļaujot potenciālajam reģistrētājam atsaukties uz pieprasītajiem datiem, vai arī pieprasot abām pusēm turpināt sarunas par vienošanos. Nekonfidenciālās versijas ECHA lēmumiem par strīdiem tiek publicētas tiešsaistē.

Visi lēmumi par datu kopīgas lietošanas strīdu ir pārsūdzami Apelācijas padomē triju mēnešu laikā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)