Skip to Content
Skip to Content

Sintezētāji

Sintezētāji ir pakārtotie lietotāji, kuri ražo maisījumus un parasti piegādā tos tālāk lejup pa piegādes ķēdi vai tieši patērētājiem. Sintezētāji jauc kopā vielas un/vai maisījumus, bet šā procesa laikā nenotiek ķīmiska reakcija. Šādi maisījumi ir, piemēram, krāsas, līmes, kosmētika, mazgāšanas līdzekļi un diagnostikas komplekti.

Šo lapu mērķis ir sniegt būtisku un noderīgu informāciju, lai palīdzētu sintezētājiem veikt savus pienākumus atbilstoši REACH un CLP regulām. Pakārtoto lietotāju galvenie juridiskie pienākumi ir izklāstīti Pakārtoto lietotāju funkciju un pienākumu lapā. Pienākumi sniegt informāciju par ķīmiskajām vielām attiecas arī uz izplatītājiem.

Sintezētāji

 

Jums kā sintezētājam ir būtiska nozīme ķīmisko vielu drošas lietošanas veicināšanā, paziņojot attiecīgo informāciju gan saviem piegādātājiem, gan klientiem.

Informācija, ko Jūs sniedzat saviem piegādātājiem par savu maisījumu lietošanu praksē, palīdz vielu reģistrētājiem iekļaut lietošanas faktiskos nosacījumus savos ķīmiskās drošības novērtējumos. Reģistrētāji, savukārt, var sniegt Jums atbilstošus un reālus iedarbības scenārijus.

Līdzās mūsu ieinteresēto personu organizācijām mēs strādājam, lai uzlabotu un standartizētu piegādes ķēdē notiekošo saziņu saistībā ar Ķīmiskās drošības ziņojuma/Iedarbības scenārija (CSR/ES) ceļa kartes īstenošanu, sk. Rīcības jomu Nr. 2. un Nr. 4.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1