Ierobežojuma priekšlikuma sagatavošana

Dalībvalsts vai — pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma — ECHA var ierosināt ierobežojumus, ja tās konstatē, Savienības mērogā ir jārisina risks, ko rada vielas ražošana, laišana tirgū (arī imports) vai izmantošana. ECHA arī var ierosināt ierobežojumu attiecībā uz izstrādājumiem, kas satur licencēšanas sarakstā iekļautas vielas (XIV pielikums).

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)