Skip to Content
Skip to Content

Ierobežojums

Ierobežojumi ir veids, kā aizsargāt cilvēka veselību un vidi pret nepieņemamiem riskiem, ko rada ķīmiskās vielas. Ierobežojumus parasti nosaka, lai ierobežotu vai aizliegtu vielas ražošanu, laišanu tirgū (arī importu) vai izmantošanu, bet tie var arī paredzēt jebkādu attiecīgu nosacījumu, piemēram, noteikt tehniskus pasākumus vai īpašus marķējumus.

Ierobežojums var attiekties uz jebkuru vielu kā tādu, uz vielu maisījumā vai vielu izstrādājumā, tostarp uz vielām, kurām nav nepieciešama reģistrācija, piemēram, vielām, ko ražo vai importē apjomā, kas ir mazāks par vienu tonnu gadā, vai konkrētiem polimēriem.

Starp vielām, kurām nepiemēro REACH ierobežojumu, ir ražotnē uz vietas izolēti starpprodukti, vielas, ko izmanto zinātniskā izpētē un tehnoloģiju izstrādē, un vielas, kuras risku cilvēka veselībai rada tikai tad, ja tās izmanto kosmētikas produktos.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1