Pakārtotie lietotāji

Saskaņā ar REACH un CLP regulu pakārtoti lietotāji ir uzņēmumi vai atsevišķi darbinieki, kas lieto ķīmiskas vielas. Tas ietver uzņēmumus, kas ražo preces vai piedāvā pakalpojumus, bet ķīmiskās vielas nav šo uzņēmumu darbības galvenais elements, piemēram, pārtikas, būvniecības vai uzkopšanas uzņēmumus. Parasti tie lieto tādas ķīmiskās vielas kā krāsas, metāli, līmes, šķīdinātāji un tīrīšanas līdzekļi.

Pakārtotajiem lietotājiem ir svarīga nozīme ķīmisku vielu drošas lietošanas sekmēšanā, ieviešot to drošu lietošanu savās ražotnēs un nododot atbilstošu informāciju gan saviem piegādātājiem, gan klientiem.

Šajās tīmekļa lapās ir aprakstīts, kā pakārtotos lietotājus ietekmē REACH un CLP regula. 

 

 

Par pakārtotajiem lietotājiem

Attēls

Kas ir pakārtotie lietotāji un kādi ir viņu pienākumi?

 
 

Vairāk par pakārtoto lietotāju pienākumiem

Attēls

Saskaņā ar REACH regulas prasībām pakārtotajiem lietotājiem ir jāveicina ķīmisku vielu droša lietošana. 

Citi jautājumi, kas ietekmē pakārtotos lietotājus

Attēls

Pakārtotos lietotājus ietekmē arī REACH reģistrācija, regulatīvā ķīmisko vielu kontrole un citi tiesību akti.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)