REACH izpratne

 

REACH ir Eiropas Savienības regula, kas pieņemta, lai uzlabotu cilvēku veselības un vides aizsardzību pret riskiem, ko var radīt ķimikālijas, vienlaicīgi veicinot ES ķīmikāliju nozares konkurētspēju. Tā veicina arī vielu bīstamības novērtējuma alternatīvas metodes, lai samazinātu testu ar dzīvniekiem daudzumu.

Principā, REACH attiecas uz ķīmiskām vielām; ne tikai tām, kuras lieto rūpnieciskos procesos, bet arī mūsu ikdienā, piemēram, tīrīšanas līdzekļos, krāsās, kā arī izstrādājumos, piemēram, apģērbos, mēbelēs un elektroiekārtās. Tāpēc regula ietekmē lielāko daļu uzņēmumu visā ES.

REACH uzliek pierādīšanas pienākumu uzņēmumiem. Lai nodrošinātu atbilstību regulai, uzņēmumiem jāidentificē un jāpārvalda riski, kas saistīti ar vielām, ko tie ražo un laiž tirgū ES. Tiem jāpierāda ECHA, kā vielu var droši lietot, un jāinformē lietotāji par riska pārvaldības pasākumiem.

Ja riskus pārvaldīt nav iespējams, iestādes dažādos veidos var ierobežot vielu lietošanu. Ilgtermiņā īpaši bīstamās vielas vajadzētu aizstāt ar mazāk bīstamām.

REACH nozīmē ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana. Tā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā.

REACH darbojas?

REACH nosaka procedūras informāciju par vielu īpašībām un bīstamību apkopošanai un novērtēšanai.

Uzņēmumiem jāreģistrē savas vielas, un lai to izdarītu, tiem jāsadarbojas ar citiem uzņēmumiem, kas reģistrē to pašu vielu.

ECHA saņem un novērtē individuālās reģistrācijas attiecībā uz to atbilstību, un ES dalībvalstis novērtē izvēlētās vielas, lai noskaidrotu sākotnējās bažas saistībā ar cilvēku veselību vai vidi. Iestādes un ECHA zinātniskās komitejas novērtē, vai vielu riskus iespējams pārvaldīt.

Iestādes var aizliegt bīstamas vielas, ja to riski nav pārvaldāmi. Tās var arī nolemt ierobežot lietošanu vai noteikt prasību veikt tās iepriekšēju licencēšanu.

 

REACH ietekme uz uzņēmumiem

REACH ietekmē plašu uzņēmumu loku daudzos sektoros, pat tajos, kas paši pat neiedomājas, ka tiem ir kāda saistība ar ķimikālijām.

Kopumā, saskaņā ar REACH jums var būt kāda no turpmāk minētajām lomām:

Ražotājs: ja jūs ražojat ķimikālijas, vai nu lai lietotu tās pats vai piegādātu citiem cilvēkiem (pat ja tas ir eksportam), tādā gadījumā jums, iespējams, būs svarīga atbildība saskaņā ar REACH.

Importētājs: ja jūs pērkat kaut ko ārpus ES/ EEZ, iespējams, jums būs noteikta atbildība saskaņā ar REACH. Tās var būt atsevišķas ķimikālijas, maisījumi tālākai pārdošanai vai gatavie izstrādājumi, piemēram, apģērbi, mēbeles vai plastmasas preces.

Pakārtotie lietotāji: lielākā daļa uzņēmumu lieto ķimikālijas, dažreiz to pat neapzinoties, tāpēc jums jāpārbauda savi pienākumi, ja savā rūpnieciskajā vai profesionālajā darbībā rīkojaties ar jebkādām ķimikālijām. Iespējams, ka jums ir kādi pienākumi saskaņā ar REACH.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)