Skip to Content
Skip to Content

Ieteikums iekļaušanai licencēšanas sarakstā

Ieteikums iekļaušanai licencēšanas sarakstā

ECHA regulāri novērtē kandidātu saraksta vielas, lai noteiktu, kuras vielas ir prioritāri jāiekļauj licencēšanas sarakstā. Prioritāti piešķir, pamatojoties uz informāciju par būtiskām īpašībām, plaši izkliedētu lietošanas veidu vai lieliem apjomiem, uz ko attiecas licencēšanas prasība. Kā daļu no procesa ECHA sāk 90 dienu sabiedrisko apspriešanu.

Ieteikuma projektā cita starpā ir šāda informācija:

  • rieta datums, no kura ir aizliegta vielas laišana tirgū un lietošana, ja vien nav piešķirta atļauja vai ja lietošanas veids nav atbrīvots no licencēšanas;
  • vēlākais pieteikuma iesniegšanas datums, līdz kuram ir jāsaņem pieteikumi, ja pieteikuma iesniedzējs vēlas turpināt laist vielu tirgū vai to lietot pēc rieta datuma;
  • pārskatīšanas periodi konkrētiem lietošanas veidiem, ja tādi ir;
  • lietošanas veidi, kas atbrīvoti no licencēšanas prasības, ja tādi ir.

Dalībvalstu komiteja sagatavo savu atzinumu par ieteikuma projektu, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtos komentārus.

Komitejas atzinums un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri palīdz ECHA pabeigt sava ieteikuma sagatavošanu. ECHA ieteikumu iesniedz Eiropas Komisijai, kas pieņem lēmumu par licencēšanas sarakstā iekļaujamajām vielām.

Atbrīvojumi

Uz licencēšanas prasību attiecas daži vispārīgi atbrīvojumi. Papildus šiem vispārīgajiem atbrīvojumiem ECHA var ierosināt konkrētu vielu un lietošanas veidu atbrīvojumus, ja ir jau pieņemti īpaši ES tiesību akti, ar kuriem paredz minimālās prasības, lai pienācīgi kontrolētu riskus un aizsargātu cilvēku veselību vai vidi.

Šie atbrīvojumi ir sīki izklāstīti ieteikumā, ko ECHA iesniedz Komisijai.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1