Ziņošana par vielām izstrādājumos

Ražotājiem un importētājiem jāziņo ECHA par izstrādājumos iekļautajām kandidātu saraksta vielām, ja pastāv abi sekojošie nosacījumi:

  • šīs vielas koncentrācija attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz 0,1 % (masas procentos);
  • šīs vielas daudzums attiecīgajos izstrādājumos pārsniedz vienu tonnu gadā.

Uzņēmumiem ziņojumi jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā.

Atbrīvojumi

Divos gadījumos ziņošana nav obligāta:

  • ja izstrādājuma ražotājs vai importētājs parastos vai loģiski prognozējamos lietošanas, arī apglabāšanas apstākļos var novērst vielas iedarbību uz cilvēkiem un apkārtējo vidi. Tādos gadījumos izgatavotāji un importētāji izstrādājuma saņēmējam nodrošina atbilstošu lietošanas pamācību;
  • cits ražotājs vai importētājs jau reģistrējis šo vielu ES attiecīgajam lietošanas veidam. 

Tiesību akta atsauce

REACH regulas 7. panta 2. punkts

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)