Saziņa piegādes ķēdē

Pēc vielas iekļaušanas kandidātu sarakstā tādu izstrādājumu piegādātāji, kuru sastāvā šī viela ir koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% (masas procentos), izstrādājuma saņēmējiem dara zināmu pietiekamu informāciju, lai izstrādājumu varētu droši lietot.   Šajā gadījumā saņēmēji ir rūpnieciskie vai profesionālie lietotāji un izplatītāji, nevis patērētāji. Ir jāpaziņo vismaz attiecīgās vielas nosaukums.

Patērētāji var pieprasīt līdzīgu informāciju. Šāda izstrādājuma piegādātājs attiecīgo informāciju bez maksas sniedz 45 dienās.

 

Tiesību akta atsauce

REACH regulas 33. pants

Kandidātu saraksts

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)