PPORD atbrīvojums

Saskaņā ar REACH reģistrācija nav jāveic vielām, kuru apjoms nesasniedz vienu tonnu gadā.

Lai papildus veicinātu inovācijas, no licencēšanas un ierobežošanas pienākuma ir atbrīvotas arī vielas, ko lieto zinātniskā izpētē un tehnoloģiju izstrādē (SR&D) apjomos, kas nesasniedz vienu tonnu gadā.

Vielas, kuras lieto apjomā virs vienas tonnas gadā uz ražojumiem un procesiem orientētā pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (PPORD), arī var atbrīvot no reģistrācijas pienākuma uz pieciem gadiem. Lai varētu izmantot šo atbrīvojumu, ECHA ir jāiesniedz PPORD paziņojums.

PPORD paziņojumā uzņēmumiem ir jāiekļauj:

  • informācija par vielas identitāti;
  • vielas klasifikācija;
  • informācija par PPORD programmu; un
  • vielas apjoms, kuru paredzēts saražot vai importēt minētā atbrīvojuma piecu gadu periodā.

ECHA izvērtē PPORD paziņojumu un var izvirzīt nosacījumus PPORD atbrīvojumam. Vielas ražotājam vai importētājam ir jāizpilda izvirzītie nosacījumi un jāinformē attiecīgie klienti, kas iesaistīti PPORD.

Ja uz vielu, ko lieto PPORD nolūkiem, attiecas ierobežojums vai licencēšana, attiecīgie lēmumi precizē, kā tā ir piemērojama PPORD. Šie lēmumi arī nosaka maksimālo vielas apjomu, kuram var piešķirt PPORD atbrīvojumu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)