Kas notiek pēc vielas izvērtējuma?

Ja pēc pieejamo un jauno datu izskatīšanas dalībvalsts, kura veic novērtēšanu, uzskata, ka vielas lietošana rada risku, tā var sākt vielas novērtēšanas papildu pasākumus.

Iespējas bažu noskaidrošanai ir šādas:

  • priekšlikums ieviest saskaņotu klasifikāciju un marķējumu par kancerogēnu, mutagēnu vai toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, elpceļus sensibilizējošu vai citādu iedarbību,
  •  priekšlikums noteikt vielu par īpaši bīstamu vielu (SVHC),
  • priekšlikums ierobežot vielas lietojumu,
  • pasākumi ārpus REACH darbības jomas, piemēram, ES mēroga arodekspozīcijas robežas ierosināšana, valsts līmeņa pasākumi vai brīvprātīgi nozares pārstāvju pasākumi.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)