Kopienas rīcības plāns

Kopienas rīcības plānā (CoRAP) noteiktas vielas, kas jānovērtē trīs gadu laikā. Pēc pirmā gada plānu papildina, iekļaujot vielas jaunajam trešajam gadam, kā arī izmaiņas saistībā ar vielām, kuras bija iekļautas sākotnējā plāna otrajā un trešajā gadā.

Vielas, kurām novērtēšana jāveic nekavējoties, uzskaita plāna pirmajā gadā. Taču dalībvalsts var jebkurā laikā paziņot, ka tās rīcībā ir informācija, kas liecina, ka kādai vielai novērtēšana jāveic prioritāri, lai gan tā nav iekļauta CoRAP sarakstā. Šādos gadījumos CoRAP var grozīt, iekļaujot šo vielu pirms ikgadējās papildināšanas.

Atlases kritēriji

ECHA un dalībvalstis izstrādā uz riska novērtējumu balstītus kritērijus, pēc kuriem atlasa vielas iekļaušanai CoRAP.

Atlases kritēriji ietver informāciju par bīstamību, informāciju par iedarbību un vielu tonnāžu, tostarp vairākkārt reģistrētas vienas un tās pašas vielas kopējo tonnāžu. Bīstamības un iedarbības kritērijus izmanto nevis atsevišķi, bet kopā, lai nodrošinātu uz riska novērtējumu balstītu pieeju. Piemēram, bīstama viela ar kontrolētu iedarbību var nebūt tik prioritāra kā mazāk bīstama viela ar ievērojamu iedarbību.

Dalībvalstis piedalās CoRAP izstrādē, ierosinot iekļaujamās vielas. Tās var izmantot uz riska novērtējumu balstītos kritērijus, par ko panākta vienošanās ar ECHA, vai dažos gadījumos norādīt citus uz riska novērtējumu balstītus iemeslus bažām, pamatojoties uz valsts prioritātēm.

Kritērijus periodiski pārskata, balstoties uz gūto pieredzi un prioritāšu izmaiņām.

CoRAP novērtēšanai neiekļauj visas kritērijiem atbilstošās vielas. Dalībvalstīm un ECHA jāizsver, vai papildu informācijas pieprasījums novērtēšanas procesa noslēgumā palīdzēs gūt skaidrību attiecībā uz sākotnējām bažām par vielu. Vielas iekļaušanu CoRAP sarakstā var ietekmēt arī dalībvalstu intereses un iespējas.

CoRAP izveide

Ievērojot izstrādātos uz riska novērtējumu balstītos kritērijus, ECHA un dalībvalstis nosaka vairākas vielas, ko varētu iekļaut CoRAP. Dalībvalstis pauž vēlmi novērtēt kādu noteiktu vielu, lai ECHA var izveidot CoRAP projektu ar vielu nosaukumiem un iespējamajiem novērtēšanas gadiem.

Galīgo CoRAP versiju pieņem pēc dalībvalstu apspriedes un ECHA dalībvalstu komitejas atzinuma pieņemšanas. Pēc CoRAP projekta publicēšanas un, pirms ECHA pieņem CoRAP galīgo versiju, vielas var pievienot vai svītrot. CoRAP galīgajā versijā izklāsta sākotnējās bažas par vielu un norāda dalībvalstis, kas veiks novērtēšanu.

 

Pirmo Kopienas rīcības plānu 2012. - 2014. gadam ECHA pieņēma 2012. gadā. ECHA katru gadu dalībvalstīm iesniegs Kopienas rīcības plāna atjauninājuma projektu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)