Informācija par vielām, attiecībā uz kurām pastāv ierobežojumi

Ierobežojumi attiecībā uz vielām, maisījumiem un/vai izstrādājumiem ir noteikti REACH regulas XVII pielikumā. Riska novērtēšanas komitejas un Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejas atzinumos ir sniegti ierobežojumu priekšlikumu zinātniskie pamatojumi. Papildu skaidrojumu par ierobežojumiem var sniegt jautājumu un atbilžu formā, kā arī vadlīnijās.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)