Komunikacija u lancu opskrbe

Sudionici u lancu opskrbe mogu imati niz uloga, možda čak i višestruke uloge. Ovisno o svojoj ulozi, imate razne obveze, a kao pomoć na raspolaganju vam stoje različiti alati i informacije. Njihov se opis nalazi na stranicama povezanima sa svakom ulogom.

Učinkovita komunikacija između daljnjih korisnika i dobavljača u svim fazama postupka u skladu s Uredbom REACH pomaže da se osigura pružanje relevantnih informacija u lancu opskrbe.

Kada daljnji korisnici svojim dobavljačima pruže informacije o svojim uporabama i uvjetima uporabe, podnositelji registracije na temelju tih informacija mogu izraditi scenarije izloženosti u svojim procjenama kemijske sigurnosti. Stoga će savjeti o sigurnoj uporabi koje podnositelj registracije priopćuje daljnjim korisnicima vjerojatno biti relevantni i realistični.

Komunikacijski alati

Industrijske sektorske organizacije, države članice i ECHA surađuju na poboljšavanju i usklađivanju komunikacije u lancu opskrbe kao dio Plana za CSR/ES i Mreže za razmjenu scenarija izloženosti (ENES). Za komunikaciju uz lanac opskrbe razvijene su „karte uporabe” radi pružanja informacija podnositeljima registracija, često kroz sektorske organizacije.

Mnogi su elementi razvijeni za potrebe komunikacije niz lanac opskrbe: dogovoreni su obrasci scenarija izloženosti za tvari; utvrđeni su obrasci za informacije o sigurnoj uporabi smjesa (SUMI); usklađene su fraze i IT komunikacija za scenarije izloženosti, razvijena je metodologija za identifikaciju glavnih komponenti u smjesama.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)