Popis tvari kandidata u proizvodima

Identifikacija tvari kao posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC) i njezino uvrštenje na popis predloženih tvari može prouzročiti određene pravne obveze za uvoznike, proizvođače i dobavljače proizvoda koji sadrži tu tvar.

Uredba REACH definira proizvod kao predmet kojem se tijekom proizvodnje daje poseban oblik, površina ili obličje koji određuju njegovu funkciju u većoj mjeri nego njegov kemijski sastav. Prema Uredbi REACH, proizvodi su primjerice odjeća, podne obloge, namještaj, nakit, novine i plastična ambalaža.

Proizvođači i uvoznici proizvoda mogu informacije o tvarima prisutnim u njihovim proizvodima te o njihovoj koncentraciji dobiti od prethodnih subjekata u lancu opskrbe, kao što su dobavljači proizvoda izvan EU-a te dobavljači tvari i smjesa.

Obveze u pogledu proizvoda koji sadrže tvari s popisa predloženih tvari

Image

Prijava tvari u proizvodima

Proizvođači i uvoznici proizvoda moraju, pod određenim uvjetima, podnijeti prijavu ECHA-i. 

Više

Image

Komunikacija unutar lanca opskrbe

Dobavljači proizvoda moraju, pod određenim uvjetima, proslijediti informacije niz lanac opskrbe.

Više

 

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)