PPORD kao razlog izuzeća

U skladu s Uredbom REACH, ne postoji obveza registriranja tvari u količinama manjim od jedne tone godišnje.

U svrhu daljnjeg poticanja inovacija, tvari koje se rabe u znanstvenim istraživanjima i razvoju (SR&D) u količinama manjim od jedne tone godišnje također su izuzete od autorizacije i ograničenja.

Tvari koje se rabe u količinama većim od jedne tone godišnje za razvoj i istraživanje koji su usmjereni na proizvod i proces (PPORD) također mogu biti izuzete od obveze registriranja tijekom razdoblja od pet godina. Društva koja žele iskoristiti ovo izuzeće moraju podnijeti PPORD prijavu Agenciji ECHA.

U PPORD prijavu društva moraju uključiti:

  • informacije o identitetu tvari,
  • njezino razvrstavanje,
  • informacije vezane uz PPORD program, i
  • očekivanu količinu proizvodnje ili uvoza tvari tijekom petogodišnjeg razdoblja izuzeća.

ECHA procjenjuje PPORD prijavu i može nametnuti uvjete PPORD izuzeća. Proizvođač ili uvoznik tvari mora biti usklađen s nametnutim uvjetima te mora obavijestiti relevantne klijente koji su uključeni u PPORD.

Ako tvar rabljena za PPORD podliježe ograničenju ili autorizaciji, u predmetnim odlukama naznačit će se način na koji se primjenjuju na PPORD. U odlukama će se također definirati najveće količine tvari za koje se može iskoristiti PPORD izuzeće.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)