Identifikacija tvari

Identifikacija tvari je postupak putem kojeg se utvrđuje identitet tvari.

Ispravna identifikacija tvari preduvjet je za većinu postupaka u skladu s uredbama REACH, CLP i Uredbom o biocidima. Konkretno, identifikacija omogućuje učinkovitu i ispravnu pripremu zajedničke registracije na temelju Uredbe REACH te osigurava prikladnost ispitnih podataka za tvar koja je registrirana u skladu s Uredbom REACH. To dovodi do detaljnih procjena opasnosti i rizika registrirane tvari.

Ispravna identifikacija tvari također će omogućiti:

  • razmjenu informacija kako bi se spriječilo nepotrebno ispitivanje na životinjama i nepotrebni troškovi;
  • uporabu ispitnih podataka među tvrtkama i analogiju unutar skupine tvari;
  • procjenu toga je li tvar uključena u popis za autorizaciju, popis za uvođenje ograničenja ili ima usklađeno razvrstavanje i označavanje.

Obično se identitet tvari može opisati:

  • kemijskim nazivom, primjerice: benzen;
  • brojem, primjerice: EZ broj 200-753-7, i
  • kemijskim sastavom, primjerice: >99 % benzena i <1% toluena.  Sastav se utvrđuje kemijskom analizom.  

Regulatorni postupci u kojima identifikacija tvari igra ključnu ulogu su:

 

REACH upit

Tvrtke koje planiraju registrirati tvar koja nije u postupnom uvođenju ili tvar u postupnom uvođenju koja nije predregistrirana, obvezne su poslati upit ECHA-i o tome je li registracija već podnesena za tu tvar.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku upita kako bi se osiguralo ispravno stupanje u kontakt među tvrtkama koje planiraju registrirati ili su već registrirale istu tvar. Na taj se način osigurava prikladna razmjena informacija. 

 

Registracija prema Uredbi REACH

Registracija se temelji na načelu „jedna tvar, jedna registracija". To znači da su proizvođači i uvoznici iste tvari obvezni podnijeti svoju registraciju zajednički.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku registracije kako bi se osiguralo da podnositelji registracije iste tvari pripadaju istoj zajedničkoj registraciji. Time se također utvrđuje i područje primjene zajedničke registracije.

 

PPORD izuzeća

Tvari namijenjene uporabi u razvoju i istraživanju koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) mogu biti izuzete iz obveze registracije tijekom razdoblja od pet godina. Tvrtke koje žele iskoristiti ovo izuzeće moraju podnijeti PPORD prijavu ECHA-i.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku PPORD izuzeća kako bi se razumjelo, primjerice, što se planira obuhvatiti izuzećem.

 

Evaluacija prema Uredbi REACH

ECHA i države članice ocjenjuju informacije koje tvrtke podnesu kako bi ispitale kakvoću registracijskih dosjea i prijedloga ispitivanja. Nadalje, cilj ocjenjivanja je razjasniti predstavlja li određena tvar rizik za ljudsko zdravlje i okoliš.

Ispravna identifikacija tvari važna je za postupak ocjenjivanja budući da omogućuje ECHA-i i državama članicama da utvrde obuhvaća li svaka registracija samo jednu tvar te da su ispitni podaci prikladni za tu tvar.

 

Upravljanje rizikom u skladu s uredbama REACH i CLP

Tvrtke trebaju procijeniti je li njihova tvar uključena na popis za autorizaciju, popis za uvođenje ograničenja ili ima usklađeno razvrstavanje i označavanje. To se može ispravno učiniti samo ako je tvar ispravno identificirana.

 

Biocidi

Uredbom o biocidnim proizvodima (BPR) uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih proizvoda koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala ili predmeta od štetnih organizama poput nametnika ili bakterija, djelovanjem aktivnih tvari sadržanih u biocidnom proizvodu.

Ispravna identifikacija biocidne tvari osigurava prikladnost ispitnih podataka za tu tvar te njihovo ispravno dijeljenje. To dovodi do detaljnih procjena opasnosti i rizika biocidne tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)