Informacije o ograničenim tvarima

Ograničenja tvari, smjesa i/ili proizvoda utvrđena su u Prilogu XVII. Uredbi REACH. U mišljenjima Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu pružaju se znanstvena obrazloženja o prijedlozima za uvođenje ograničenja. Dodatno objašnjenje o ograničenjima može se pružiti u obliku pitanja i odgovora te smjernica.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)