Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Preporuka za uključivanje na Listu za autorizaciju

Preporuka za uključivanje na Listu za autorizaciju

ECHA redovito procjenjuje tvari na popisu predloženih tvari kako bi odredila koje bi tvari trebalo prioritetno uvrstiti na popis tvari koje podliježu autorizaciji. Određivanje prioriteta temelji se na informacijama o unutarnjim svojstvima, širokoj disperzivnoj uporabi ili velikim količinama, obuhvaćenima opsegom zahtjeva za autorizaciju. ECHA pokreće 90-dnevno javno savjetovanje kao dio postupka.

Nacrt preporuke sadržava, među ostalim, ove informacije:

  • Datum povlačenja od kojeg je stavljanje na tržište i uporaba tvari zabranjena, osim ako se pribavi autorizacija ili se uporaba izuzme od autorizacije;
  • Krajnji datum za dostavu zahtjeva do kojeg zahtjevi moraju biti zaprimljeni ako podnositelj zahtjeva želi nastaviti stavljati tvar na tržište ili je upotrebljavati nakon datuma povlačenja;
  • Razdoblja preispitivanja za određene uporabe, ako postoje;
  • Uporabe izuzete od zahtjeva za autorizaciju, ako postoje.

Odbor država članica izrađuje mišljenje o nacrtu preporuke, uzimajući u obzir očitovanja zaprimljena tijekom javnog savjetovanja.

Mišljenje Odbora i očitovanja zaprimljena tijekom javnog savjetovanja pomoći će ECHA-i da završi svoju preporuku. Preporuka ECHA-e dostavlja se Europskoj komisiji, koja odlučuje o tvarima koje je potrebno uvrstiti na popis tvari koje podliježu autorizaciji.

Izuzeća

Postoje određena opća izuzeća od zahtjeva za autorizaciju. Osim tih općih izuzeća, ECHA može predložiti posebna izuzeća povezana s tvari ili uporabom, kada već postoji posebno zakonodavstvo EU-a kojim se propisuju minimalni zahtjevi za odgovarajuću kontrolu rizika radi zaštite zdravlja ljudi ili okoliša.

Ta su izuzeća potanko opisana u preporuci koju ECHA podnosi Komisiji.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2