Obavješćivanje o tvarima u proizvodima

Proizvođači i uvoznici moraju obavijestiti ECHA-u o tvarima navedenima na Popisu tvari kandidata sadržanima u njihovim proizvodima ako su ispunjena oba dolje navedena uvjeta:

  • Tvar je prisutna u njihovim proizvodima iznad koncentracije od 0,1% masenog udjela.
  • Tvar je prisutna u njihovim proizvodima u ukupnim kolicinama iznad jedne tone godišnje.

Poduzeća o tome moraju obavijestiti ECHA-u najkasnije šest mjeseci nakon uvrštavanja te tvari na Popis tvari kandidata.

Iznimke

Dva su slučaja kad nije potrebna obavijest.

  • Proizvođač ili uvoznik nekog proizvoda može isključiti izloženost ljudi i okoliša toj tvari tijekom normalnih ili predviđenih uvjeta uporabe tog proizvoda, uključujući i njegovo zbrinjavanje. U tim će slučajevima proizvođači i uvoznici dati odgovarajuće upute krajnjem korisniku tog proizvoda.
  • Tu je tvar već registrirao neki proizvođač ili uvoznik u Europskoj uniji za tu uporabu.

Upućivanje na zakonske propise

članak 7. stavak (2) (Uredba REACH)

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)