Razmjena podataka

Zahtjev za razmjenu informacija o tvarima koje se proizvodi, uvozi, stavlja na tržište i koristi u EU-u jedna je od temeljnih sastavnica Uredbe REACH. Razmjenom informacija podnositelji registracije za istu tvar mogu smanjiti troškove i izbjeći nepotrebna ispitivanja na kralješnjacima. Kada su informacije dostupne, podnositelji registracije moraju međusobno razmijeniti rezultate istraživanja koja uključuju ispitivanja na kralješnjacima kako bi se spriječilo udvostručivanje ispitivanja. Nova istraživanja na kralješnjacima ne smiju se ponavljati.

Istraživanja koja ne uključuju ispitivanja na kralješnjacima također treba razmjenjivati kako bi se smanjili troškovi registracije.

Rasprave o razmjeni podataka moraju se voditi prije zajedničke registracije kada neku tvar proizvodi ili uvozi više poduzeća.

Postoje dva mehanizma za razmjenu podataka:

  • Forumi za razmjenu informacija o tvarima (SIEF-ovi), koji se primjenjuju za prethodno registrirane (prisutne) tvari u postupnom uvođenju
  • Upit, koji se rabi za (nove) tvari koje nisu u postupnom uvođenju i za tvari u postupnom uvođenju koje prethodno nisu registrirane

Supodnositelji registracije moraju uložiti sve napore kako bi osigurali da se troškovi razmjene informacija koje su potrebne za zajedničku registraciju odrede na pravedan, transparentan i nediskriminacijski način. Sve strane dužne su pravodobno ispuniti svoje obveze razmjene podataka i zajedničkog podnošenja. Ako strane ne uspiju postići dogovor, ECHA može pomoći riješiti sporove vezane za razmjenu podataka. No pomoć ECHA-e trebalo bi zatražiti samo ako su sve druge mogućnosti iscrpljene.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)