Što se događa nakon evaluacije tvari?

Ako, nakon pregleda dostupnih i novih podataka, država clanica koja provodi evaluaciju smatra da uporaba te tvari predstavlja rizik, ona može nastaviti provoditi daljnje mjere evaluacije tvari.

Sljedece opcije mogu riješiti zabrinutost:
 
  • Prijedlog uskladene klasifikacije i oznacavanja za kancerogene, mutagene ili za reprodukciju otrovne respiratorne senzitizatore ili druge utjecaje.
  • Prijedlog identifikacije tvari kao tvari posebno zabrinjavajucih svojstava (SVHC)
  • Prijedlog ogranicavanja uporabe tvari. 
  • Mjere izvan podrucja primjene Uredbe REACH, kao što su prijedlog granica izloženosti na radnom mjestu diljem Europske unije, nacionalne mjere ili dobrovoljne industrijske mjere.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)