Daljnji korisnici

Trgovačka društva ili individualni radnici koji upotrebljavaju kemikalije nazivaju se daljnjim korisnicima u Uredbi REACH i Uredbi CLP. To uključuje i trgovačka društva koja proizvode robu ili nude usluge u kojima kemikalije ne predstavljaju glavni element djelatnosti, primjerice trgovačka društva koja se bave prehrambenim proizvodima, izgradnjom ili čišćenjem. Kemikalije koje se obično upotrebljavaju uključuju boje, metale, ljepila, otapala i sredstva za čišćenje.

Daljnji korisnici imaju ključnu ulogu u unaprjeđivanju sigurne uporabe kemikalija primjenom sigurne uporabe na svojim lokacijama te priopćavanjem važnih informacija svojim dobavljačima i klijentima.

Na tim je internetskim stranicama objašnjeno kako se Uredbe REACH i CLP primjenjuju u odnosu na daljnje korisnike. 

 

 

O daljnjim korisnicima

Slika

Tko su daljnji korisnici i što oni trebaju učiniti?

 
 

Više informacija o odgovornostima daljnjih korisnika

Slika

Uredba REACH uključuje zahtjeve za daljnje korisnike s ciljem promicanja sigurne uporabe kemikalija. 

Ostala pitanja koja se odnose na daljnje korisnike

Slika

Registracija u skladu s Uredbom REACH, regulatorna kontrola kemikalija i drugo zakonodavstvo također su primjenjivi na daljnje korisnike.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)