Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Ograničenja

Ograničenja su instrument za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od neprihvatljivih rizika koje predstavljaju kemikalije. Ograničenja se uobičajeno upotrebljavaju kako bi se ograničila ili zabranila proizvodnja, stavljanje na tržište (uključujući uvoza) ili uporaba neke tvari, ali se njima može nametnuti bilo kakav relevantan uvjet, kao što je zahtijevanje tehničkih mjera ili određenih oznaka.

Ograničenje se može primijeniti na svaku tvar zasebno, u smjesi ili u proizvodu, uključujući one tvari koje ne podliježu registraciji, npr. tvari proizvedene ili uvezene u količini manjoj od jedne tone godišnje ili određeni polimeri.

Interni izolirani intermedijeri, tvari koje se upotrebljavaju u znanstvenim istraživanjima i razvoju te tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje ljudi isključivo kad se upotrebljavaju u kozmetici izuzete su od primjene ograničenja iz Uredbe REACH.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live2