Evaluacija

ECHA i države članice evaluiraju informacije koje podnose poduzeća kako bi ispitale kvalitetu registracijskih dosjea i prijedloga ispitivanja. Cilj je razjasniti predstavlja li određena tvar rizik za zdravlje ljudi ili okoliš.

Evaluacija u skladu s Uredbom REACH usmjerena je na tri različita područja:

  • razmatranje prijedloga ispitivanja koje je podnio podnositelj registracije
  • provjeru usklađenosti dosjea koje je podnio podnositelj registracije
  • evaluaciju tvari.

Nakon završetka evaluacije od podnositelja registracije može se tražiti da dostave dodatne informacije o tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)