Evaluacija

ECHA i države članice evaluiraju informacije koje su podnijela poduzeća kako bi ispitale kvalitetu registracijskih dosjea i prijedloga za testiranje te razjasnile predstavlja li dana tvar rizik po zdravlje ljudi ili okoliš.

Evaluacije prema Uredbi REACH usredotočuje se na tri različita područja: 

  • Ispitivanje prijedloga za testiranje koje su podnijeli podnositelji zahtjeva za registracijom
  • Provjeru sukladnosti dosjea koje su podnijeli podnositelji zahtjeva za registracijom
  • Evaluaciju tvari 

Po završetku evaluacije moguće je da će se od podnositelja zahtjeva za registracijom tražiti da podnesu dodatne informacije o toj tvari.

U skladu s člankom 54. Uredbe REACH, do 28. veljače svake godine ECHA treba objaviti izvješće o postignutom napretku u prethodnoj kalendarskoj godini u vezi s obvezama vezanima za evaluaciju. Od ECHA-e se osobito zahtijeva da u ta izvješća uvrsti preporuke potencijalnim podnositeljima registracija kako bi potaknula kvalitetu budućih registracija.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)