Akteri

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Glavni dionici u postupku evaluacije su:

Image

 

Podnositelji zahtjeva za registracijom

 

Podnositelj zahtjeva za registracijom može biti svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), koja proizvodi ili uvozi tvar u EGP u količini od jedne ili više tona godišnje ili koja je imenovana kao jedinstveni zastupnik u skladu s člankom 8. Uredbe REACH.

REACH zahtjeva od podnositelja zahtjeva za registracijom dostavu informacija o unutarnjim svojstvima tvari. Informacije koje su potrebne za svaku tvar ovise o proizvedenoj ili uvezenoj tonaži; što je veća tonaža, to je više informacija potrebno dostaviti. Potrebno je dostaviti tehnički dosje, a za tvari proizvedene ili uvezene u količinama od 10 tona ili više godišnje potrebno je dostaviti izvješće o kemijskoj sigurnosti.
Image

 

Treće osobe

 

Treće osobe su građani, organizacije, znanstvenici, poduzeća ili tijela koji nisu podnositelji zahtjeva za registracijom. Oni mogu dostaviti informacije o prijedlozima za ispitivanje koji uključuju životinje kralješnjake.

 

 
Image

ECHA

Tajništvo

Tajništvo ECHA-e daje podršku Odborima i Forumu pružajući najbolje moguće znanstvene, tehničke i regulatorne usluge na učinkovit i transparentan način. 


Odbor država članica (MSC)

Zadaća Odbora država članica jest tražiti jednoglasni dogovor oko nacrta odluka agencije ECHA o evaluaciji, za koje su države članice predložile izmjene. Odbor država članica raspravlja i dogovara se oko tih nacrta odluka na svojim sastancima ili se dogovor može postići i u pisanom obliku.

 

Kada Odbor država članica postigne dogovor, ECHA dovršava odluku i dostavlja ju podnositelju zahtjeva za registracijom. U slučaju da se ne može postići jednoglasni dogovor, predmet se upućuje Europskoj Komisiji koja će donijeti odluku.

Image

 

Države članice

 

Nadležna tijela država članica mogu davati primjedbe i predlagati izmjene i dopune ECHA-inih nacrta odluka.

 

Ona isto tako mogu predlagati tvari za evaluaciju.
Države članice provode evaluaciju kako bi razjasnile predstavlja li tvar rizik po zdravlje ljudi ili okoliš. Putem odluke ECHA-e moguće je zatražiti dodatne informacije.


Osim toga, države članice mogu uvesti mjere na nacionalnoj razini za tvari ili podnositelje zahtjeva za registracijom ili pokrenuti usvajanje mjera za upravljanje rizikom na cijelom području EU-a (npr. ograničenja izloženosti na radnome mjestu, ograničenja za cijelo područje EU-a, usklađeno razvrstavanje i označivanje za EU).

Image

 

Europska komisija

 

Države članice moraju jednoglasno podržati sve odluke o evaluaciji koje donese ECHA. Ako nije moguće postići jednoglasni dogovor, Europska komisija mora pripremiti nacrt odluke koja će se donijeti u skladu s postupkom Odbora.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)