Evaluacija tvari

Države članice evaluiraju određene tvari kako bi razjasnile predstavlja li njihova uporaba rizik po zdravlje ljudi ili okoliš. Cilj te evaluacije jest zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva za registracijom tvari u cilju potvrđivanja sumnje za zabrinutost, ako je to potrebno.

Moguće je da se evaluacijom na kraju zaključi da su ti rizici pod dovoljnim nadzorom zahvaljujući već provedenim mjerama. U protivnom, ona može dovesti do prijedloga mjera za upravljanje rizikom diljem Europske unije, kao što su ograničenja, identifikacija tvari posebno zabrinjavajućih svojstava, usklađena klasifikacija ili neke druge mjere izvan područja primjene Uredbe REACH.

ECHA, u suradnji s državama članicama, definira kriterije utemeljene na riziku, a potom odabire tvari koje se trebaju evaluirati. Odabrane tvari ECHA navodi u Trogodišnjem akcijskom planu Zajednice (CoRAP) nakon što ECHA-in Odbor država članica dadne svoje mišljenje. U konačnom CoRAP-u za svaku se tvar određuje država članica koja je treba evaluirati.

Početni razlog za odabir tvari za CoRAP nije ograničavanje područja primjene evaluacije. Tijekom evaluacije država članica može identificirati i druga pitanja koja je potrebno razjasniti kako bi se zaključilo ima li neka tvar zabrinjavajuća svojstva ili ne. Međutim, svaka država članica može svoju evaluaciju više usredotočiti na određene aspekte te tvari.

Procesom evaluacije tvari ocjenjuju se svi registracijski dosjei svih podnositelja zahtjeva za registracijom specifični za istu tvar, primjerice, kako bi se u obzir uzela kombinirana izloženost. Također se razmatraju i ostali raspoloživi izvori informacija.

Država članica koja provodi evaluaciju ima dvanaest mjeseci od objave CoRAP-a da odluči je li potrebno zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva za registracijom u cilju otklanjanja zabrinutosti. Taj zahtjev može sezati i onkraj zahtjeva za standardnim informacijama Uredbe REACH (Prilozi VII. do X.) i može se odnositi na suštinska svojstva tvari ili izloženosti njoj. Tako će, primjerice, podnositelji zahtjeva za registracijom možda morati provesti studije o načinu djelovanja ili praćenja razina koncentracije u organizmima ili okolišu.

Stajalište o tome da su potrebne dodatne informacije dijeli se i s drugim državama članicama i s ECHA-om u cilju postizanja opće suglasnosti. Na koncu ECHA donosi konačnu odluku o traženju dodatnih informacija ako je to potrebno. 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)