Objavljivanje podataka iz dosjea

ECHA objavljuje informacije uključene u registracijske dosjee na svojoj mrežnoj stranici. One će, potom, biti dostupne svim europskim građanima kako bi se mogli informirati o svim potencijalnim rizicima kemikalija koje rabe.

Objavljene informacije obuhvaćaju identitet tvari, rezultate ispitivanja o unutarnjim svojstvima i profile opasnosti, razine na kojima se ne očekuju štetni učinci za ljudsko zdravlje ili okoliš, razvrstavanje i označavanje tvari kao i smjernice o sigurnoj uporabi tvari.

Ako to nije proglašeno povjerljivim, ECHA će također objaviti stupanj čistoće tvari što je ključno za razvrstavanje i označavanje, ukupni tonažni raspon, (robusne) sažetke ispitivanja, informacije o sigurnosno-tehničkim listovima i trgovački naziv.

U određenim okolnostima, IUPAC naziv može se proglasiti povjerljivim. U takvim slučajevima, podnositelj registracije mora navesti javni naziv koji ECHA može rabiti za svrhe širenja informacija.

Prije dostavljanja dosjea, podnositelji registracije imaju mogućnost zatražiti da određeni podaci ostanu povjerljivi i provjeriti koje informacije će biti javno dostupne. Zahtijevanje povjerljivosti primjenjuje se samo na ograničeni niz podataka te se zahtijeva opravdanje koje će procijeniti ECHA. U slučaju da ECHA odbije zahtjev/e za povjerljivošću, podnositelj registracije u roku određenog razdoblja od Agencije može zatražiti ponovno razmatranje odluke o odbijanju. 

Praktični savjeti o tome što je iz registracijskog dosjea moguće objaviti na internetskim stranicama ECHA-e, kako zatražiti povjerljivost za određene informacije te kako izvesti javni naziv nalaze se u priručniku „Širenje informacija i povjerljivost u skladu s Uredbom REACH”. Prije podnošenja dosjea podnositelji registracije također imaju mogućnost pretpregleda informacija u alatu IUCLID kako bi provjerili koje bi informacije mogle biti objavljene na internetskim stranicama ECHA-e.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)