Što je REACH

REACH je uredba Europske unije prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije, a uz istodobno povećanje konkurentnosti kemijske industrije unutar Europske unije. Nadalje, REACH potiče razvoj drugih metoda za procjenu rizika od tvari, čime bi se smanjio broj pokusa na životinjama. 

U načelu, REACH se odnosi na sve kemijske tvari; ne samo one koje se primjenjuju u industrijskim procesima nego i one koje rabimo u svakodnevnom životu, kao što su primjerice proizvodi za čišćenje, boje te proizvodi poput odjeće, namještaja i električnih uređaja. Prema tome, ova se uredba odnosi na većinu tvrtki diljem Europske unije.

REACH pred tvrtke postavlja potrebu dokazivanja. Da bi bile usklađene s uredbom, tvrtke moraju ustanoviti i ovladati rizicima vezanim uz tvari koje proizvode i daju na tržište Europske unije. Tvrtke moraju dokazati agenciji ECHA kako se tvar može sigurno primjenjivati, a korisnicima priopćiti mjere upravljanja rizikom.

Ako se rizicima ne može upravljati, nadležna tijela mogu ograničiti uporabu tvari na različite načine. Dugoročno gledano, većinu opasnih tvari treba zamijeniti onima koje su manje opasne.

Uredba REACH skraćenica je izvornog naziva "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical" a podrazumijeva postupke registracije, procjene, autorizacije (odobravanja) i ograničavanja uporabe tvari. Uredba je stupila na snagu 1. lipnja 2007. 

Kako REACH djeluje?

REACH određuje postupke za prikupljanje i procjenu podataka o svojstvima tvari i opasnostima koje mogu predstavljati.

Tvrtke trebaju registrirati svoje tvari, a da bi to učinile moraju surađivati s drugim tvrtkama koje registriraju istu tvar.

ECHA prima i procjenjuje usklađenost pojedinačnih registracija, a zemlje članice Europske unije procjenjuju odabrane tvari kako bi uklonile sumnje s obzirom brigu za ljudsko zdravlje i okoliš. Nadležna tijela i znanstvena povjerenstva agencije ECHA procjenjuju može li se upravljati rizikom koji  tvari predstavljaju.

Nadležna tijela mogu zabraniti opasne tvari ako uz njih povezan rizik nije moguće kontrolirati. Također, nadležna tijela mogu odlučiti ograničiti uporabu neke tvari ili zahtijevati prethodnu autorizaciju.

Ucinci Uredbe REACH na tvrtke

REACH utječe na veliki niz tvrtki u mnogim sektorima, čak i na one koje za sebe ne misle da su povezani s kemijskim tvarima.

Obično, u okviru Uredbe REACH možete imati jednu od sljedećih funkcija:

Proizvođač: Ako proizvodite tvari, bilo za vlastitu uporabu ili za oskrbu drugih (čak i ako je za izvoz), vjerojatno ćete prema Uredbi REACH imati važne obveze.

Uvoznik: Ako nešto kupujete izvan EU/EEA, vjerojatno ćete prema Uredbi REACH imati određene obveze. Može se raditi o pojedinačnim kemijskim tvarima, smjesama za daljnju prodaju ili o gotovim proizvodima poput odjeće, namještaja ili predmeta od plastike.

Korisnici u lancu opskrbe: Većina tvrtki rabi kemikalije, iako ponekad čak toga nisu ni svjesne, stoga je Vaša dužnost provjeriti koje su Vaše obveze ako u svojoj industrijskoj ili profesionalnoj aktivnosti rukujete bilo kakvom kemikalijom. Možda i Vi imate neke obveze u okviru Uredbe REACH. 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)