Statistika o upotrebi od strane daljnjih korisnika obuhvaćenih danim autorizacijama

Zahtjev za autorizaciju može obuhvatiti uporabe tvari od strane podnositelja zahtjeva, uporabe dalje u lancu opskrbe ili oboje.

Daljnji korisnici obuhvaćeni autorizacijom odobrenom sudioniku koji im prethodi u lancu opskrbe moraju obavijestiti ECHA-u o njihovoj uporabi. Ovaj zahtjev temelji se na članku 66. REACH-a.

ECHA vodi registar obavijesti daljnjih korisnika i prosljeđuje informacije nadležnim tijelima države članice.

Grafikon u nastavku daje pregled svih dosad zaprimljenih obavijesti daljnjih korisnika. Radi cjelovitosti, za pojedinačne tvari predstavljene su i odobrene autorizacije. ECHA će ažurirati sve informacije tromjesečno

Više detalja o geografskoj raspodjeli uporaba dostupno je pod „Karte i grafikoni”.

Informacije prikupljene iz pojedinačnih obavijesti predstavljene su pod „Registar obavijesti”.

Dostavljene informacije temelje se na obavijestima zaprimljenim od korisnika. Prema tome, mogu postojati netočnosti. Dodatne informacije o tomu možete pročitati u ECHA-inoj pravnoj napomeni.

Kontekst:

Autorizacije za uporabu SVHC-a mogu biti dodijeljene ako podnositelj zahtjeva može dokazati da je rizik povezan s uporabom tvari primjereno kontroliran ili da socioekonomske koristi nadilaze rizike te da ne postoje prikladne alternative. Sve autorizacije podliježu vremenski ograničenom razdoblju preispitivanja. Postupkom za izdavanje autorizacije nastoji se osigurati postupna zamjena SVHC-a manje opasnim tvarima ili tehnologijama, ako su tehnički i ekonomski izvedive alternative raspoložive. Za dodatne informacije o postupku za izdavanje autorizacije slijedite poveznice dostupne na ovoj stranici.

Za dodatne informacije koje se odnose na javnu verziju registra obavijesti i njezine ciljeve pogledajte „Informacije iz obavijesti daljnjih korisnika koje je ECHA javno objavila”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Broj obavijesti daljnjih korisnika prebrojava se kako slijedi:

  • Svaka uporaba po lokaciji broji se kao odvojena obavijest, a prijavljuje se ukupan broj aktivnih obavijesti (uporaba). Prema tome, ako za neku tvar postoje četiri uporabe na jednoj lokaciji i tri (iste ili različite) uporabe na drugoj lokaciji, to se računa kao sedam obavijesti.
  • Ako ECHA naknadno zaprimi ažuriranu obavijest koja pokazuje da se tvar više ne upotrebljava na lokaciji (prestanak ili zamjena uporabe), broj uporaba na toj lokaciji oduzet će se od trenutačnog ukupnog broja notifikacija.
  • Uporabe za koje je isteklo razdoblje preispitivanja autorizacije i nije podneseno izvješće o preispitivanju oduzimaju se od prebrojavanja (ovo se primjenjuje i na uporabe nositelja autorizacije).

Napomena: Statistike objavljene prije lipnja 2018. sadrže neke netočnosti zbog pogreške u algoritmu prebrojavanja. Počevši od lipnja 2018. pogreške iz prethodnih razdoblja naknadno su ispravljene za sve podatke. Ispravak je utjecao uglavnom na prebrojavanja za tvar HBCDD i, u manjoj mjeri, na ona za druge tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)