Postupak za uvođenje ograničenja

intro

Ograničenje je alat za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša od rizika koje predstavljaju kemikalije. Ograničenjima se obično ograničava ili zabranjuje proizvodnja, stavljanje na tržište ili uporaba neke tvari.

U nekim se slučajevima ograničenjima mogu utvrditi posebni uvjeti kao što su tehničke mjere ili zahtjevi za označivanje.

Ograničenje se može primijeniti na bilo koju tvar koja se upotrebljava samostalno, u smjesi ili u proizvodu. Može se čak raditi o tvari koja ne mora biti registrirana u skladu s Uredbom REACH.

Ograničenja se ne primjenjuju na interne izolirane intermedijere, tvari koje se upotrebljavaju u znanstvenom istraživanju i razvoju te tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje ljudi samo kada se upotrebljavaju u kozmetičkim proizvodima.

Vidjeti dijagram toka

Pomakni prema dolje