Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

ECHA-ine aktivnosti na restrikcijama

Na temelju zahtjeva Europske komisije ECHA priprema dosjee za uvođenje ograničenja iz Priloga XV., preispituje postojeće unose i ispituje potrebu za izradom prijedloga uvođenja ograničenja. ECHA u nekim slučajevima samoinicijativno provodi takve zadaće, osobito ako tvari s popisa tvari koje podliježu autorizaciji, koje su prisutne u proizvodima, predstavljaju neprihvatljiv rizik. O ishodu tih postupaka sastavlja se izvješće, a moguće daljnje mjere mogu se pratiti na internetskim stranicama ECHA-e. ECHA može pokrenuti postupak savjetovanja i uputiti pozive na dostavu dokaza tijekom pripremnih aktivnosti.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1