Sporovi o razmjeni podataka

Supodnositelji registracije moraju uložiti sve napore kako bi osigurali da se troškovi razmjene podataka odrede na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način.

Ako dogovor nije postignut, kao posljednje rješenje spor o razmjeni podataka potencijalni podnositelj registracije može prijaviti ECHA-i. Postupak rješavanja spora o razmjeni podataka ne naplaćuje se i vodi bez pravne podrške.

Pri prijavljivanju spora o razmjeni podataka potencijalni podnositelji registracije moraju dostaviti pisani dokaz o naporima koje pregovaračke strane ulažu u postizanje dogovora.

Kako bi zajamčila načelo jednakog postupanja i pravo na saslušanje, ECHA će od druge strane također zatražiti dostavu pisanog dokaza.

ECHA će procijeniti napore koje strane ulažu u postizanje dogovora o razmjeni podataka i njezinim troškovima. Ta se procjena temelji samo na pregovorima, odnosno svoj dokumentiranoj komunikaciji među stranama.

Nakon provedene procjene ECHA objavljuje odluku kojom potencijalnom podnositelju registracije omogućuje upućivanje na tražene podatke ili kojom od obje strane traži nastavak pregovora. Inačice ECHA-inih odluka o sporovima koje nisu povjerljive objavljuju se na internetu.

Na odluke o sporovima o razmjeni podataka imate pravo podnijeti žalbu žalbenom vijeću unutar tri mjeseca od njihovog donošenja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)